NADANIE SZTANDARU KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KRAKOWIE

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie ma swój sztandar, który został ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w dowód zaufania i uznania dla policyjnej służby, a jego uroczyste nadanie i wręczenie odbyło się na Zamku w Pieskowej Skale. Akt Nadania Sztandaru podpisał Minister Spraw We ..

2019.10.08 więcej