Sztandar dla Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej

ilustracja

W czwartek po południu 3 października br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie odbyła się ceremonia nadania sztandaru Związkowi Zawodowemu Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej. Uroczystość objęta patronatem honorowych przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek zgromadziła wielu znamienitych gości.

Policję reprezentowali m. in.: zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha i pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela.
Obecni byli także: gospodarz miejsca biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. Józef Guzdek, będący także delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, zastępca komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Paweł Sobieraj, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna Wesołowska i honorowy prezes WSRP 1939 r. Michał Krzysztof Wykowski, prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając wraz z przewodniczącym Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło, wiceprezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder oraz członek honorowy SGPRP mjr w st. spocz. Zygmunt Andrzej Kowalczyk, prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski oraz wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów: Andrzej Szary i Marek Osiejewski, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji, a przede wszystkim przedstawiciel związków zawodowych działających w różnych służbach MSWiA oraz członkowie Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej.

Wbicie gwoździ honorowych i pamiątkowych w drzewce sztandaru oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej, a następnie poświecenie sztandaru przez JE ks. Józefa Guzdka poprzedziło akt jego wręczenia.

Przewodnicząca Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Barbara Szerlowska-Heman przekazała sztandar wiceprzewodniczącemu Forum Związków Zawodowych Rafałowi Jankowskiemu, a ten wręczył go przewodniczącej Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP Beacie Kalickiej, od której przejął go poczet sztandarowy.

Następnie pod przewodnictwem biskupa Józefa Guzdka odprawiono Mszę Święta w intencji wszystkich cywilów pracujących w służbach mundurowych i administracji publicznej,

Uroczysty charakter ceremonii podkreślała obecność kompanii reprezentacyjnej Policji, wielu pocztów sztandarowych oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

foto: Paweł Ostaszewski/ Miesięcznik „Policja 997”