NADANIE SZTANDARU KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KRAKOWIE

ilustracja

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie ma swój sztandar, który został ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w dowód zaufania i uznania dla policyjnej służby, a jego uroczyste nadanie i wręczenie odbyło się na Zamku w Pieskowej Skale. Akt Nadania Sztandaru podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7 października 2019 r. o godzinie 14:00 na dziedzińcu Zamku w Pieskowej Skale, rozpoczęła się uroczystość nadania i wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie. Po 20 latach, w 100. rocznicę Policji Państwowej Komenda Powiatowa Policji w Krakowie otrzymała sztandar, który jest symbolem najwyższych wartości, tradycji, honoru i męstwa. Jego nadanie to wyraz społecznego uznania mieszkańców powiatu krakowskiego za rzetelną oraz odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa, służbę, którą docenił Starosta Krakowski Pan Wojciech Pałka, wyrażając wolę jego ufundowania.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władzy państwowej, reprezentowanej przez Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasza Tomalę oraz Wicemarszałka Senatu RP Marka Pęka. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański. Obecny był także Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Dyrektor Departamentu Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Łukasz Kmita, Komendant Wojewódzki Policji w Kraków nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, a także Zastępca Komendanta SOP płk SOP Krzysztof Król. Obecni byli przedstawiciele NSZZ Policjantów woj. małopolskiego z Przewodniczącym podinsp. Grzegorzem Gubałą. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, na czele ze starostą krakowskim Wojciechem Pałką. Obecna była również kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, a także przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Policyjnej Asysty Honorowej i pododdziału towarzyszącego na dziedziniec zamku. Następnie dowódca uroczystości nadkom. Rafał Kania złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Tomaszowi Szymańskiemu. Przy dźwiękach hymnu państwowego nastąpiło podniesienie flagi państwowej.

Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, witając gości, podkreślił, że nadanie sztandaru jednostce Policji to wielki zaszczyt i uhonorowanie dotychczasowej, trudnej, odpowiedzialnej służby policjantów oraz pracowników tej komendy na rzecz porządku i bezpieczeństwa. Komendant Pobuta zwrócił uwagę, że nadanie sztandaru – symbolu honoru i tradycji, jest wydarzeniem historycznym. „To również wyraz uznania i zaufania lokalnej społeczności dla Policji powiatu krakowskiego. Sztandar jest też znakiem jedności w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym”. Komendant podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że Komenda Powiatowa Policji w Krakowie otrzymała sztandar. Na zakończenie życzył policjantom, aby słowa widniejące na sztandarze „BÓG, HONOR, OJCZYZNA” towarzyszyły im w codziennej służbie.

Po przemówieniu szefa małopolskiej Policji nastąpiło odczytanie Aktu Nadania Sztandaru, podpisanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Aktu Wręczenia Sztandaru.

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie w drzewce sztandaru 18 gwoździ honorowych oraz 1 gwoździa pamiątkowego, nawiązującego do 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, który wbił Tomasz Tomala Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, w imieniu Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury.Z tej okazji złożono również okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej sztandaru.

Kolejnym etapem ceremonii było uroczyste poświęcenie sztandaru przez JE. ks. bp. Janusza Mastalskiego. Następnie przedstawiciel fundatora sztandaru starosta krakowski Wojciech Pałka przekazał Sztandar Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Tomaszowi Szymańskiemu, który kolejno wręczył go komendantowi powiatowemu Policji mł. insp. Tomaszowi Drożdżakowi, jako symbol najwyższego uznania, godności i dumy.

Po prezentacji sztandaru głos zabrali zaproszeni goście:

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk pogratulował policjantom oraz pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Krakowie nadania sztandaru i życzył, aby etos polskiego policjanta wzrastał w ich umysłach i sercach.

Inspektor Tomasz Szymański Zastępca Komendanta Głównego Policji w swoim przemówieniu powiedział, że „wręczenie sztandaru to uhonorowanie wysiłków włożonych w umacnianie więzi ze społecznością powiatu krakowskiego, a także podziękowanie policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za poświęcenie oraz zaangażowanie w codzienną służbę i pracę”. Zastępca Komendanta Głównego dodał też, że „sztandar to symbol największych wartości: honoru, męstwa, dumy i etosu w policyjnej służbie„.

Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski w swoim wystąpieniu pogratulował wręczenia sztandaru i życzył, by słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna” towarzyszyły policjantom i pracownikom komendy powiatowej w ich codziennej służbie i były dalszym wyznacznikiem doskonałej pracy, którą realizują z wielkim poświęceniem”.

Wojciech Pałka Starosta Krakowski, w imieniu władz powiatu krakowskiego, zapewnił, że przekazanie środków finansowych na zakup sztandaru dla komendy Policji było jak najbardziej uzasadnione. Jednocześnie pogratulował i podziękował gospodarzom uroczystości, że jako starosta krakowski, mógł uczestniczyć w tak podniosłym wydarzeniu.

Następnie Tomasz Tomala Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, odczytał okolicznościowy list, w którym Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury napisał, że zaproszenie na tę uroczystość traktuje jako zaszczyt, bowiem nadanie sztandaru jest aktem symbolicznie najważniejszym w życiu każdej komendy. Dzieje naszej państwowości wskazują, że sztandar zawsze był znakiem honorowym, symbolizującym wierność i zaszczyt służby narodowi i jego obywatelom”. Minister dodał, że „sztandar jest znakiem jedności formacji i symbolem etosu zawodu policjanta”.

Jako ostatni głos zabrał gospodarz uroczystości mł. insp. Tomasz Drożdżak Komendant Powiatowy Policji w Krakowie, który podziękował Staroście Krakowskiemu Wojciechowi Pałce oraz wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie. Komendant podkreślił, iż „dzisiejszy dzień to dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie doniosłe i historyczne święto”. Podkreślił, że wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie traktuje jako wyraz uznania za wysiłek wkładany w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu krakowskiego. Komendant powiedział też, że sztandar to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale także symbol jedności, tożsamości i znak więzi łączącej policjantów ze społeczeństwem.

Ceremonię zakończyła defilada Kompani Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Krakowie oraz musztra paradna wykonana przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, po czym dowódca uroczystości złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Tomaszowi Szymańskiemu o zakończeniu uroczystego apelu.

Po uroczystości, goście mogli zapoznać się ze sprzętem wysokościowo – ratowniczym, który został zaprezentowany przez 8 Bazę Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach na specjalnie przygotowanym stanowisku.

Dodatkowo, z okazji 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej, została zaprezentowana przez Komendę Powiatową Policji w Krakowie wystawa zdjęć opowiadających o historii Policji.

Więcej fotografii – tutaj