Spotkanie jubileuszowe ZT NSZZP KWP w Olsztynie

Dzień 1 lipca 2021 r. był wyjątkowy dla członków Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie. W tym dniu mogliśmy oficjalnie uczcić 30-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (rocznica wypadała rok temu, ale okres pandemii nie pozw ..

2021.07.07 więcej

Spotkanie z białoruską mundurową opozycją.

Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego z byłymi funkcjonariuszami białoruskich służb mundurowych. Funkcjonariusze ci odeszli ze służby wyrażając w ten sposób swój sprzeciw wobec reżimu. Po ucieczce przed r ..

2021.06.02 więcej

Szef MSWiA rozmawiał ze związkowcami o propozycjach zmiany art. 15a

Minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik spotkali się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Głównym tematem rozmowy była propozycja dotycząca art. 15a oraz zwiększenia kar za napaść, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkc ..

2020.09.29 więcej

Robocze spotkania z Ministrem SWiA i KGP

W związku z napiętą sytuacją dotyczącą Policji i policjantów, jaka wytworzyła się w ostatnim czasie, przewodniczący Zarządu Głównego zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji oraz do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o pilne spotkanie. W dniu 22 maja 2020 r ..

2020.05.25 więcej