Spotkanie jubileuszowe ZT NSZZP KWP w Olsztynie

ilustracja

Dzień 1 lipca 2021 r. był wyjątkowy dla członków Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie. W tym dniu mogliśmy oficjalnie uczcić 30-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (rocznica wypadała rok temu, ale okres pandemii nie pozwolił nam na wcześniejsze spotkanie).

Uroczystość odbyła się w wyjątkowo urokliwym miejscu – w Osadzie Ataman w Olsztynie. Poprowadziła ją kom. Izabela Niedźwiedzka-Pardela, a oprawę muzyczną zapewnił Pan Włodzimierz Kuper z Zespołu Horpyna.

Na spotkaniu obecny był Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie podinsp. Sławomir Koniuszy.

Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca ZT NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie nadkom. Dorota Rak, przypominając jakie są cele związku i w jaki sposób zarząd terenowy je realizuje. Podziękowała wszystkim obecnym za zaangażowanie w działalność związkową i dotychczasową współpracę.

W trakcie spotkania zostały wręczone Odznaki Honorowe oraz jubileuszowe Medale 30-lecia powstania NSZZ Policjantów.

Odznaką honorową wyróżniono Panią Iwonę Kajko i Panią Ewę Gętęk, które wspierają działalność związku zawodowego policjantów, działając aktywnie na rzecz środowiska policyjnego.

Medalem 30-lecia powstania NSZZ Policjantów wyróżniono 45 członków Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie. Osoby odznaczone to długoletni członkowie związku, którzy brali czynny udział w akcjach podejmowanych przez Związek oraz uczestniczyli w działalności zmierzającej do konsolidacji środowiska policyjnego, przyczyniając się do rozwoju Związku.

W trakcie spotkania przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie podinsp. Sławomir Koniuszy pogratulował członkom Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ P KWP w Olsztynie za owocną działalność na rzecz związku.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek na ręce nadkom. Doroty Rak złożył podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność związkową. Podkreślając, że stanowią wspaniały przykład jedności i zawodowego braterstwa. Życzył całej związkowej społeczności wielu kolejnych lat równie owocnej oraz skutecznej służby i pracy.

Na wszystkich uczestników spotkania czekał urozmaicony poczęstunek – smaki kuchni „Ataman” przygotowane przez Panią Justynę Mozol-Kuper.

Pani Karolina Kata na okoliczność jubileuszu przygotowała smakowity tort.

Niespodzianką był występ wokalny naszej koleżanki asp. szt. Jolanty Rakiel-Sugier oraz Pana Włodzimierza Kupera, który wprowadził wszystkich w biesiadny klimat spotkania śpiewając i grając mistrzowsko na akordeonie.

W trakcie wydarzenia wśród wyróżnionych członków związku rozlosowano voucher na 7-dniowy pobyt w luksusowym apartamencie w wybranej lokalizacji sieci Holiday Park&Resort ufundowany przez Panią Klaudię Krzykowską specjalistę ds. kluczowych klientów w Holiday Park&Resort.

Uroczystość przebiegała w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

E.G.