Spotkanie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego

ilustracja

W Krynicy-Zdroju odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego. Na zaproszenie przewodniczącego Zarządu w spotkaniu uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecny był także doradca wojewody Krzysztof Durek.

W 2021 roku przypada 40. rocznica podjęcia próby utworzenia związku policjantów w województwie małopolskim. Ta rocznica zgromadziła kombatantów, którzy w 1981 roku uczestniczyli w próbach uformowania związku. Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego było również okazją do podsumowania najważniejszych wyzwań, które stoją obecnie przez Polską Policją.

Podczas spotkania wojewoda małopolski Łukasz Kmita otrzymał odznaczenie z okazji XXX – lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Służba w Policji to bardzo odpowiedzialne i wymagające zajęcie, ale dzięki Waszemu oddaniu i zaangażowaniu Małopolanie czują się bezpieczni. Od ponad roku borykamy się z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Ta niecodzienna sytuacja spowodowała nałożenie na Policję dodatkowych zadań, z których funkcjonariusze doskonale się wywiązują – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.