Pożegnaliśmy naszego Kapelana Księdza Jana Kota SAC

Pożegnaliśmy naszego kapelana księdza Jana Kota SAC. Odszedł człowiek bardzo oddany ludziom, Policji, współbraciom w zakonie. Będzie Go bardzo brakować. W imieniu wszystkich policjantów i pracowników kapelana pożegnał gen. insp. Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji. W p ..

2021.07.14 więcej