Nasza petycja dotarła do sejmowej Komisji ds, Petycji

Złożona przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w dniu 14 lutego 2019 r. do Kancelarii Sejmu Petycja wpłynęła w dniu 5 marca 2019' do sejmowej Komisji ds. Petycji. Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie przyznania pol ..

2019.04.08 więcej