Zmiana rozp. MSWiA w sprawie zakresu działania Ministra SWiA

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Projekt Rozporządzenia wynika z konieczności uzupełnienia wykazu organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Admini ..

2017.12.28 więcej