Zmiana rozp. MSWiA w sprawie zakresu działania Ministra SWiA

ilustracja

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt Rozporządzenia wynika z konieczności uzupełnienia wykazu organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z powołaniem Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.