Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG odrzuciło propozycję MSWiA!

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej odrzuciło propozycję MSWiA przedstawioną na spotkaniu z Przewodniczącymi Związków Zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 23 października 2018 r. Dodatkowo, jak informu ..

2018.10.26 więcej

NSZZ FSG Dlaczego protestujemy?

Nasze działania nie są "przeciwko", tylko w sprawie poprawy sytuacji funkcjonariuszy SG. Podkreślamy, że wprowadzenie ustawy modernizacyjnej było oczekiwane w szczególności po latach finansowych wyrzeczeń i niesłusznego odbierania kolejnych uprawnień socjalnych, które nazywano propagandow ..

2018.08.23 więcej