18 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej

ilustracja

18 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, podczas którego dokonano omówienia stanu realizacji zawartego porozumienia z MSWiA i przedstawionych przez ministra Mariusza Kamińskiego propozycji.

Spotkanie było też okazją do podsumowania mijającego roku i wyznaczenia nowych kierunków działań na przyszłość.

Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli zaproszenie goście: ks. prał. płk SG Zbigniew Kępa, ks. prot. mjr Adam Weremijewicz, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Pani gen. bryg. Wioleta Gorzkowska, kol. Krzysztof Oleksak – przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, kol. Andrzej Szary – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Piotr Kumięga – Przewodniczący Rady Nadzorczej WDB, Pani Adw. dr Marta Derlatka i Pani Alicja Cichawa z Nmedia.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa jako gospodarz spotkania podziękował serdecznie wszystkim gościom za przybycie i okazywane wsparcie. Następnie złożył życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020′.

Ekumenicznego błogosławieństwa na nowy 2020 rok udzielił zebranym ks. płk SG Zbigniew Kępa.

Po wspólnej modlitwie i podzieleniu się opłatkiem, obecni złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne.