Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Publikujemy ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowy. Cały tekst ustawy znajduje się w załączniku. ZWIĄZEK a KZP /obecnie PKZP-KKOP/ Art. 5. 1. Kontrolę nad KZP sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa, o której mowa w art. 251 ustawy ..

2021.09.13 więcej