Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie ustawy dezubekizacyjnej

Sąd Najwyższy uznał, że nie wolno wyłącznie na podstawie przynależności do danej formacji z czasów PRL poddawać danej osoby dezubekizacji. Fakt ten nie jest wystarczający do stwierdzenia, że dana osoba służyła na rzecz totalitarnego państwa. Od początku 2017 r., gdy w życie wesz ..

2020.09.16 więcej

TK – Kolejna zmiana terminu rozprawy ws. ustawy dezubekizacyjnej

Planowana na 11 września 2020' rozprawa ws. ustawy dezubekizacyjnej została przełożona na 6 października 2020'. To kolejna zmiana terminu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy z wniosku Sądu Okręgowego w Warszawie. Dotychczas Trybunał dwukrotnie zajmował się ty ..

2020.09.10 więcej

Trybunał Konstytucyjny w sprawie emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa zarządził przerwę w rozprawie do 11 września 2020 r.

18 sierpnia 2020 r. od godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Trybunał Konstyt ..

2020.08.18 więcej