Express legislacyjny w MSWiA działa wybiórczo…

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o powołaniu Biura Nadzoru Wewnętrznego już gotowe!!! Szkoda, że takiego przyśpieszenia nie mają w ministerstwie w sprawie art. 15a ! W biuletynie Informacji Publicznej MSWiA już od wczoraj widnieją gotowe projekty rozporządzeń: 1. Projekt rozpo ..

2017.11.16 więcej