Awanse generalskie w Policji

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda awansował sześciu oficerów Policji na stopnie generalskie. Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: insp. Tomasz Szymański – Z-ca Komendanta Głównego Policji; insp. Michał Ledzion – Komendant Wojewód ..

2020.07.24 więcej