Awanse generalskie w Policji

ilustracja

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda awansował sześciu oficerów Policji na stopnie generalskie.

Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali:

  • insp. Tomasz Szymański – Z-ca Komendanta Głównego Policji;
  • insp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu;
  • insp. Sławomir Litwin – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
  • insp. Robert Szewc – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku;
  • insp. Piotr Mąka – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu;
  • insp. Paweł Półtorzycki – Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

Awanse generalskie przyznane zostały na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Akty mianowania Prezydent RP wręczy podczas centralnych obchodów Święta Policji, 25 lipca br. o godz. 12.00, przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie.