30 LITRÓW KRWI NA 30-LECIE NSZZ POLICJANTÓW!

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Lubartowie i Klub Honorowego Dawcy Krwi przy Oddziale Terenowym PCK w Lubartowie wystąpił z inicjatywą organizacji akcji honorowego oddawania krwi dla uczczenia jubileuszu 30-lecia NSZZ Policjantów. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Lubartowie i Klub Ho ..

2020.03.08 więcej