30 LITRÓW KRWI NA 30-LECIE NSZZ POLICJANTÓW!

ilustracja

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Lubartowie i Klub Honorowego Dawcy Krwi przy Oddziale Terenowym PCK w Lubartowie wystąpił z inicjatywą organizacji akcji honorowego oddawania krwi dla uczczenia jubileuszu 30-lecia NSZZ Policjantów.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Lubartowie i Klub Honorowego Dawcy Krwi przy Oddziale Terenowym PCK w Lubartowie zapraszają funkcjonariuszy służb mundurowych i wszystkich chętnych do udziału w akcji oddawania krwi, organizowanej 1 kwietnia 2020′ pod hasłem: “30 litrów krwi na 30-lecie NSZZ Policjantów!”

1 kwietnia 2020′ – rejestracja Honorowych Dawców w godz. 7.30 – 12.00  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Lubartowie, ul. Cicha 14

Informacje i deklaracje udziału przyjmuje kol. Łukasz Wójcik tel. 734 403 715

Plakat w załączniku

ZAŁĄCZNIKI