POLICJANCI Z WŁASNYCH ŚRODKÓW KUPUJĄ SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE? POSEŁ INTERPELUJE DO MSWIA

ilustracja

„Zgodnie z zapewnieniami polityków Prawa i Sprawiedliwości policjanci zyskali (…) dodatkowe miliardy nie tylko na podwyżki, ale również na nowoczesny sprzęt, wyposażenie oraz remonty i budowę komend, komisariatów i posterunków. Niestety rzeczywistość brutalnie weryfikuje wypowiedzi rządzących” – czytamy w interpelacji posła Marka Wójcika z klubu PO-KO.

Parlamentarzysta zadał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji kilka niewygodnych pytań dotyczących m.in. wyposażenia jednostek Policji w sprzęt komputerowy, telefony i materiały biurowe.
„Przedstawiciele obecnego rządu wraz z Panem Ministrem publicznie wyrażają samozadowolenie z postępującej w ich mniemaniu modernizacji polskiej Policji. Zgodnie z zapewnieniami polityków Prawa i Sprawiedliwości policjanci zyskali dzięki temu rządowi dodatkowe miliardy nie tylko na podwyżki, ale również na nowoczesny sprzęt, wyposażenie oraz remonty i budowę komend, komisariatów i posterunków. Niestety rzeczywistość brutalnie weryfikuje wypowiedzi rządzących” – czytamy we wstępie interpelacji posła Marka Wójcika z klubu parlamentarnego PO-KO.

„Funkcjonariusze Policji oraz przedstawiciele NSZZ Policjantów wskazują, iż z powodu notorycznych braków środków finansowych, zobowiązani są zakupywać z własnych środków materiały biurowe” – zauważył Wójcik.

Zdaniem parlamentarzysty fundusze, którymi dysponują poszczególne jednostki Policji są zbyt małe, aby można było za nie zakupić odpowiednią ilość niezbędnych artykułów papierniczych. Jak twierdzi, znane są przypadki, gdzie kilkudziesięcioosobowy wydział otrzymuje do swojej dyspozycji 200 spinaczy i zszywek. Wójcik zwraca uwagę, że policjanci z własnych środków finansują wymianę tonerów, zakup papieru czy wspomnianych wcześniej materiałów biurowych.

„Polska Policja nie dysponuje również odpowiednią liczbą komputerów czy telefonów komórkowych, w związku z czym funkcjonariusze zmuszeni są doposażać wydziały w prywatny sprzęt, komputery oraz korzystać z własnych aparatów telefonicznych” – pisze dalej Wójcik. I podkreśla, że bez wsparcia policjantów, największa służba mundurowa w kraju, odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom nie byłaby w stanie wykonywać swoich zadań.”

Parlamentarzysta w listopadzie 2018 roku zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z następującymi pytaniami:

1. W jakiej wysokości środkami finansowymi dysponowały poszczególne komendy wojewódzkie Policji oraz podległe im komendy miejskie i powiatowe na zakup materiałów biurowych, w latach 2016-2018, z podziałem na poszczególne lata oraz wykorzystaniem przydzielonych środków w każdym roku?
2. Ile zarejestrowanych sprzętów prywatnych, tj. jednostek centralnych, laptopów, monitorów, drukarek, klawiatur i skanerów oraz telefonów komórkowych, znajduje się w poszczególnych komendach wojewódzkich Policji oraz podległych im komendach miejskich i powiatowych?
3. Czy planowane jest zwiększenie budżetu Policji w zakresie wydatków na zakup materiałów biurowych?
4. Czy planowany jest ogólnopolski program zakupu sprzętu komputerowego i telefonicznego dla Policji?
5. Ile sprzętu komputerowego (w tym laptopów) i telefonów komórkowych zakupiono dla Policji w latach 2016-2018, z podziałem na poszczególne lata oraz komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie Policji?
6. Ile sprzętu komputerowego (w tym laptopów) i telefonów komórkowych znajduje się w dyspozycji poszczególnych komend wojewódzkich Policji oraz podległych im komend miejskich i powiatowych?

Niestety interpelacja Marka Wójcika z PO-KO wciąż pozostaje bez odpowiedzi.