Kolejne plakaty na billboardach …

Kolejne plakaty na billboardach zostały zainstalowane we Wrocławiu, Łodzi i w Krakowie. Plakaty obrazują codzienność pracy policjantów. Codzienność, która niesie zagrożenie - jak w przypadku plakatu ukazującego pirotechnika policyjnego w akcji (zamieszczony we Wrocławiu), czy też pośw ..

2018.01.31 więcej

Akcja billboardowa trwa…

Kolejne plakaty na billboardach zostały zainstalowane we Wrocławiu, Łodzi i w Krakowie. Plakaty obrazują codzienność pracy policjantów. Codzienność, która niesie zagrożenie - jak w przypadku plakatu ukazującego pirotechnika policyjnego w akcji. Bilbord umieszczono przy Centrum Handlowym ..

2018.01.31 więcej

Nie żyje Krzysztof Florczykowski

Pogrzeb Ś.P. Krzysztofa Florczykowskiego odbędzie się™ na cmentarzu miejskim w miejscowoś›ci Karakule k/Białegostoku. Uroczystości rozpoczną się™ mszą… ś›więtą… dnia 30 stycznia 2018r.(wtorek) o godz. 11.30 w koś›ciele pod wezwaniem ś›w. Rocha przy ulicy Ks. A. Abramowicza 1 w ..

2018.01.29 więcej

Piąty Charytatywny Bal Oficerski Policji

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbył się Piąty Charytatywny Bal Oficerski pod patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy i honorowym przewodnictwem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty Szymczyk.

2018.01.29 więcej

Wspieramy policjanta, który w pożarze stracił cały dobytek

Wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie zbieramy środki na wsparcie st. sierż. Łukasza Przybyszewskiego z Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie, który w pożarze stracił dorobek całego swojego życia. Łukaszowi i jego partnerce ogień odebrał dach nad głową i wszelkie dobr ..

2018.01.24 więcej

ZW NSZZ Policjantów w Łodzi: Komunikat w sprawie odprawy rocznej.

Szanowne Koleżanki i Koledzy. W dniu 23 stycznia 2018 roku w auli KWP odbyła się narada roczna, której celem było podsumowanie wyników w 2017 roku oraz nakreślenie kierunków działań na kolejny rok. W tym roku po raz pierwszy w historii oraz jako jedyny przypadek w kraju, w naradzie nie ..

2018.01.24 więcej

Pogrzeb Andrzeja Proby

Pogrzeb śp. Andrzeja Teodora Proby odbył się 23 stycznia 2018 r. (wtorek) o godzinie 11.00. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msz ..

2018.01.23 więcej