Galeria oflagowanych komend i radiowozów

ilustracja

Powoli, ale wszędzie, wszyscy razem, trzymamy linię.
Domagamy się tego, co słusznie się nam należy.
O godny byt nas i naszych rodzin.
O godziwą zapłatę za ciężką i niebezpieczną służbę.
O przyszłość naszych najbliższych.

 

FOTO Galeria

–  Jeśli zaprezentujemy taką jedność we wszystkich działaniach, jak to zrobiliśmy w oflagowaniu budynków komend i radiowozów, to o skuteczność akcji protestacyjnej jestem spokojny…
Rafał Jankowski
Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów