Najlepsze policyjne patrole nagrodzone

ilustracja

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom zawodów policjantów prewencji „Patrol Roku 2018”. Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster i przedstawiciele NSZZ Policjantów w osobach asp. Przemysław Postaremczak, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów oraz mł. asp. Mateusz Przybyłowski, Członek Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp. wręczyli laureatom konkursu nagrody i życzyli sukcesów w ogólnopolskim finale. Garnizon Wielkopolski w finale, będą reprezentować funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Śremie i Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji – Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” rozgrywane są od roku 1994. Organizatorem i gospodarzem finału krajowego jest corocznie Szkoła Policji w Słupsku, gdzie pod patronatem Prezydenta RP, funkcjonariusze reprezentujący wszystkie komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji rywalizują o miano policyjnego patrolu roku. Od początku istnienia konkursu w finale uczestniczyły drużyny reprezentujące Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Turniej jest formą doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę patrolowo – interwencyjną, którzy są szczególnie blisko ludzkich problemów, pojawiają się kiedy potrzebna jest pomoc, a ich obecność na ulicach decyduje o spokoju i bezpieczeństwie mieszkańców. Policjanci poprzez przygotowania i udział na wszystkich etapach zawodów poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, co w naturalny sposób ma wpływ na ich efektywność w codziennej służbie.

W tym roku udział w turnieju wzięły 33 pary patrolowe, łącznie 66 policjantów z terenu całej Wielkopolski. Policjanci rywalizowali w trzech konkurencjach: teście wiedzy zawodowej, sprawdzianie sprawności fizycznej i sprawdzianie wyszkolenia strzeleckiego. Tradycją jest obejmowanie honorowego patronatu nad wielkopolską edycją zawodów przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Najlepsze pary patrolowe tegorocznych zawodów w naszym garnizonie to drużyny z Komendy Powiatowej Policji w Śremie – st. sierż. Norbert Klaczyński i st. sierż. Dawid Ratajczak, oraz z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie – st. sierż. Michał Czuba i post. Radosław Bressa. Będą oni reprezentować Wielkopolskę na finale krajowym w Szkole Policji w Słupsku. Drużyna z Komedy Powiatowej Policji w Wolsztynie – st. post. Rafał Nadobnik i sierż. Michał Piosik, stanowić będzie parę rezerwową.

Piotr Garstka