KSP Warszawa

Kontakt

ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

E-mail: zw@nszzp-ksp.pl

Telefon: +48 22 6036446

Strona internetowa – http://www.nszzp-ksp.pl/?page=Structure&id=1