Posiedzenie Prezydium ZG SEiRP

ilustracja

7 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Warszawie, odbyło się pierwsze po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego.

W posiedzeniu wzięli udział: Antoni Duda – Prezes oraz pozostali członkowie Prezydium: Zdzisław Bartula, Leszek Orkisz, Zdzisław Pietryka, Jerzy Skrycki, Piotr Styczyński, Joanna Szczepańska oraz gościnnie Józef Piasecki – Przewodniczący GKR.

Otwarcia posiedzenia, poinformowania o trybie zwołania i jego celach dokonał Prezes Antoni Duda, protokolantem obrad był Leszek Orkisz.

W pierwszej kolejności Zdzisław Bartula omówił protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium ZG. Po krótkiej dyskusji Antoni Duda zapoznał zebranych z projektem porządku obrad wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego, które ma odbyć się w dniach 23 – 25 kwietnia w Ustroniu Śląskim.

W następnej kolejności wysłuchano informacji o wynikach finansowo-organizacyjnych za 2016 rok, m.in. opłacalności składek członkowskich, liczby członków, itp., realizacji zaleceń pokontrolnych GKR za lata 2015 – 2016, informacji o realizacji programu ubezpieczeń na życie SEiRP 2016.

Mając na uwadze zbliżające się posiedzenie Zarządu Głównego podjęto wstępne decyzje dot. dalszych prac nad Statutem, archiwizacji dokumentów w Biurze ZG, planu pracy Prezydium ZG i ZG na 2017 rok, a także zaprojektowano zmiany osobowo–funkcyjne w składzie Prezydium oraz propozycje reorganizacji pracy Biura ZG, które przedstawione będą do dyskusji i ewentualne aprobaty.

Piotr Styczyński

źródło: www.seirp.pl 2017.04.17