III sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

ilustracja

Trzecia Sesja OPS, tak jak i poprzednia, po usunięciu przez PiS rok temu OPS z Sejmu, zgromadziła delegatów w Muzeum Żydów Polskich „Polin” w Warszawie w dniu 1 października 2017 r.

Wśród zaproszonych wielu znakomitych gości, którzy przyjęli zaproszenia przewodniczącej OPS Krystyny Lewkowicz, przybyli i wzięli udział w obradach:

Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent Warszawy
Małgorzata Kidawa-Błońska – posłanka PO
Ewa Kopacz – posłanka PO
Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Bodnar – rzecznik praw obywatelskich
Krzysztof Kwiatkowski – prezes NIK
Michał Szczerba – poseł PO

Wśród delegatów związanych z SEiRP dało się zauważyć:

Zdzisława Czarneckiego – Prezydenta FSSM RP
Zdzisława Pietrykę – członka Prezydium Zarządu Głównego SEiRP
Alinę Skowron z Koła 27 w Katowicach i Mieczysława Skowron z ZW SEiRP w Katowicach
Jerzego K. Kowalewicza z ZW SEiRP w Olsztynie

Otwarcia obrad Sesji dokonała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pani prezydent, jak i kolejni mówcy podkreślali znaczenia jakie dla ich polityczno-zawodowej działalności ma kilkumilionowa grupa osób starszych, jak teraz nazywa się seniorów. Jak wiele troski wymagają te osoby i jak wspomniana troska i opieka (także medyczna) jest niedoskonała i niedofinansowana.

Wysunięto szereg postulatów, których realizacja znakomicie ułatwiłaby życie i bycie seniorem:

Opieka nad osobami starszymi nie jest „łaską” Państwa, a jego obowiązkiem;
Element wzrostu płac w gospodarce powinien być przynajmniej wysokości 40% przyjmowany do naliczanie rewaloryzacji emerytur i rent;
„Koszyk” potrzeb seniorów powinien być porównywalny z „koszykiem” rodzin pracujących’
Podnieść minimalny wzrost rewaloryzacji rent i emerytur by nie był śmiesznie niski – nawet 4 zł.

W dyskusji plenarnej wysunięto kilka ciekawych propozycji:

Budowa „centralnego domu dla osób starszych”
Olimpiada wiedzy obywatelskiej seniorów (Zespół Pomorski)
Konieczność integracji i współpracy z miejscowymi samorządami w terenie

W Sesji udział wzięli członkowie Delegatury Warmińsko-Mazurskiej OPS. Jej Przewodniczący Aleksander Pieczkin zaproponował z trybuny sesyjnej by:

1.Sejm RP przywrócił emerytom i rencistom korzystających z internetu w warunkach domowych możliwość odpisu 760 zł. od indywidualnego, rocznego podatku dochodowego; (tą propozycją zainteresował się poseł PSL rzecznik prasowy obecny na obradach w zastępstwie szefa PSL Kosiniaka-Kamysza, obiecując rozważenie tej propozycji na forum partyjnym)

W posiedzeniach Prezydium OPS powinni brać udział delegowani członkowie delegatur czy zespołów regionalnych. (po aprobującej reakcji pani przewodniczącej można sądzić że postulat ten zostanie uwzględniony w pracach Prezydium)

Niemal wszyscy mówcy, także zaproszeni goście, zwracali uwagę na złośliwe usunięcie OPS z Sejmu RP, na nieludzkość ustawy dezubekizacyjnej („tylko państwa totalitarne stosują odpowiedzialność zbiorową”), na niekonstytucyjność ustaw około sądowniczych, czy uderzającą bezpośrednio w osoby starsze ustawę o „sieci szpitali” z których pousuwano oddziały geriatryczne.

W załączniku Deklaracja Programowa