Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji przypadającego Święta Policji, wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Policji składam na ręce przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego – najserdeczniejsze życzenia. Spokojnej i dobrze płatnej służby, powodzenia w realizacji obowiązków ..

2021.07.22 więcej

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Składając życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Międzynarodowego Dnia Położnej wyrażamy ogromne uznanie dla Waszego poświęcenia i zaangażowania w pełnienie jakże trudnych obowiązków. Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, opiekę i szacunek, jakimi darzycie ..

2021.05.12 więcej

Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

Dzisiaj swoje święto obchodzą Strażacy. Służba, z którą spotykamy się na pierwszej linii, służba z którą wspólnie ratujemy ludzkie życie, służba z którą rywalizujemy w sondażach poparcia społecznego... Wszystkim strażakom, z Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druho ..

2021.05.04 więcej

Życzenia Przewodniczącego NSZZ Policjantów z okazji Dnia Kobiet

W Dniu Kobiet pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym Koleżankom w mundurach i Pracowniczkom Policji. Niech ten dzień kolorowy od kwiatów będzie podzięką za Waszą cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcenie. I za Wasz uśmiech widoczny nawet pod maseczkami. ..

2021.03.08 więcej

ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Z OKAZJI DNIA KOBIET

Ten wyjątkowy dzień stanowi doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności za Wasze starania i poświęcenie, empatię, pozytywne emocje, ciepło i radość, którymi emanujecie na każdym kroku. Tymi słowami m.in., Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Polic ..

2021.03.08 więcej

Życzenia z okazji Święta Policji od Forum Związków Zawodowych

Wszystkim Wam, Policjantkom i Policjantom oraz Pracownikom Cywilnym Policji składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego Święta! Dziękujemy Wam za Waszą służbę, oddanie, profesjonalizm - dzięki Wam czujemy się bezpiecznie. Szczególne podziękowania kierujemy wobec Zarządu Gł ..

2020.07.24 więcej