Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

ilustracja

Dzisiaj swoje święto obchodzą Strażacy. Służba, z którą spotykamy się na pierwszej linii, służba z którą wspólnie ratujemy ludzkie życie, służba z którą rywalizujemy w sondażach poparcia społecznego…

Wszystkim strażakom, z Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych życzymy żebyście powrotów z akcji mieli tyle samo co wyjazdów.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek…

Szczególne życzenia kierujemy na ręce Krzysztofa Oleksaka, przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków “Florian” oraz Krzysztofa Hetmana, przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, z którymi współpracujemy w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W imieniu wszystkich Policjantów:

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski