Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

ilustracja

Składając życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Międzynarodowego Dnia Położnej wyrażamy ogromne uznanie dla Waszego poświęcenia i zaangażowania w pełnienie jakże trudnych obowiązków. Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, opiekę i szacunek, jakimi darzycie wszystkie osoby cierpiące. Niech radość, uśmiech i wdzięczność podopiecznych wynagradzają Wam codzienne wyrzeczenia, trud i troskę.

Szczególnie serdeczne życzenia kieruję na ręce Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Krystyny Ptok.

Rafał Jankowski
Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów