Życzenia z okazji Święta Policji

ilustracja

Z okazji przypadającego Święta Policji, wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Policji składam na ręce przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego – najserdeczniejsze życzenia. Spokojnej i dobrze płatnej służby, powodzenia w realizacji obowiązków służbowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Marcin Kolasa

Przewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej

źródło: https://nszzfsg.pl/swieto-policji/ 2021.07.22