Szef MSWiA rozmawiał ze związkowcami o propozycjach zmiany art. 15a

Minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik spotkali się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Głównym tematem rozmowy była propozycja dotycząca art. 15a oraz zwiększenia kar za napaść, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkc ..

2020.09.29 więcej

Można sprawdzić liczebność konkurencyjnego związku

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. procedura weryfikowania liczby członków związku zawodowego. Zastrzeżenia dotyczące zadeklarowanej liczebności może zgłosić nie tylko pracodawca, u którego dana organizacja działa, lecz ..

2019.09.16 więcej

Związki zawodowe …

Uzwiązkowienie w wielkopolskiej Policji wynosi 52%. Patrząc na inne branże to bardzo dobry wynik. Ale należy nadal pracować aby ten stan poprawić gdyż im nas więcej tym będziemy bardziej skuteczni. Związki zawodowe .......... Według danych z drugiego europejskiego badania przeds ..

2017.09.03 więcej