Pełny zapis I czytania przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

Ukazały się już pełne zapisy posiedzeń Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z I czytania projektów ustaw o zmianie ustawy o Policji. Dotychczas na naszej stronie prezentowaliśmy jedynie zapis wystąpień naszych przedstawicieli spisany z nagrania posiedzenia. Zamieszczone w załącznik ..

2019.08.07 więcej