Pełny zapis I czytania przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

ilustracja

Ukazały się już pełne zapisy posiedzeń Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z I czytania projektów ustaw o zmianie ustawy o Policji. Dotychczas na naszej stronie prezentowaliśmy jedynie zapis wystąpień naszych przedstawicieli spisany z nagrania posiedzenia. Zamieszczone w załączniku zapisy obejmują wszystkie wystąpienia. Jest to interesująca lektura. A także ważny dokument szczególnie w świetle wypowiedzi Andrzeja Szarego, że: “państwo uchwalicie co zechcecie, ale nasze głosy zostaną zaprotokołowane i kiedyś będziecie się mogli przekonać, przed czym Was przestrzegaliśmy”…

***************************

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, obradująca 16 lipca 2019 r. pod przewodnictwem posła Arkadiusza Czartoryskiego (PiS), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:
– pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543).

W posiedzeniu udział wzięli: Paweł Mucha sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze współpracownikami, Sylwester Tułajew sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, Robert Typa radca ministra w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami, ppłk Marcin Paczosa kierownik Zespołu Legislacyjnego w Biurze Prawnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej wraz ze współpracownikami, asp. szt. Rafał Jankowski przewodniczący zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wraz ze współpracownikami, mjr Marcin Kolasa przewodniczący zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wraz ze współpracownikami, Paweł Altwasser i Bolesław Groński członkowie prezydium zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Henryk Nakonieczny członek prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Magda Jedynak, Anna Ornat i Anna Pilarska – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych oraz Łukasz Grabarczyk i Sławomir Osuch – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.

Stenogram w załączniku – pasjonująca lektura