Policjanci w Gdańsku wesz(li) do akcji odwszawiania bezdomnych.

Policjanci w Gdańsku dostali dyspozycje, by w razie potrzeby asystować podczas odwszawiania osób bezdomnych. Sprawa wywołała spore emocje wśród policjantów. - Policjantów brakuje, żeby zabezpieczyć ulice, a tutaj mają jeszcze tracić czas na to, żeby pilnować odwszawiania osób bezdom ..

2019.01.03 więcej