30 mln zł z wakatów na nagrody motywacyjne dla policjantów!

Komendant Główny Policji w wyniku m. in. działań NSZZ Policjantów postanowił uruchomić w skali kraju 30 ml zł ze "środków wakatowych" na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy polskiej Policji. W przeliczeniu na stan zatrudnienia w Policji, który na dzień 1 maja br. wynosi 97 927 os ..

2021.05.29 więcej

Kadrowa sól w oku policji.

Czy liczba wakatów w 2021 roku w Policji spadnie poniżej 3 tysięcy? - pytają policyjni związkowcy, przy okazji publikacji danych wakatowych formacji zgodnie ze stanem na 1 maja br. Na razie nic takiego obrotu sprawy nie zapowiada, a kadrowe braki - choć ustabilizowały się w stosunku do trudn ..

2021.05.20 więcej

Andrzej Szary dla Gazety Prawnej o wakatach.

1 maja 2021' w policji brakowało 5388 funkcjonariuszy. Na koniec 2020' wakatów było 5410. W tym roku do służby przyjęto 2315 osób, odeszło 2298 funkcjonariuszy - po raz pierwszy liczba przyjętych do służby jest większa niż liczba osób z niej zwolnionych. - pisze Paulina Szewioła w Dzi ..

2021.05.20 więcej

Stan kadrowy Policji na dzień 1 marca 2021 roku

Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy stan kadrowy Policji na dzień 1 marca 2021 roku. Zgodnie z otrzymanymi danymi, na dzień 1 stycznia 2020 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy, natomiast obecnie brakuje ..

2021.03.18 więcej

Media o pensjach i wakatach w Policji

Z danych zgromadzonych przez Komendę Główną Policji wynika, że obecnie w polskiej policji służbę pełni ponad 95 tys. funkcjonariuszy, z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) ponad 82 tys. W tej liczbie mieści się w 1 grupie zaszeregowania blisko 2,8 tys. kurs ..

2021.02.09 więcej

Andrzej Szary dla Gazety Prawnej o sytuacji kadrowej w Policji

Według danych na dzień 31 grudnia 2019 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy, natomiast na koniec roku 2020' brakuje 5410 funkcjonariuszy, jednak w porównaniu z listopadem 2020 roku, w którym liczba wakatów wynosiła 7 177 - liczba wakatów wyraźnie się zmniejszyła ..

2021.01.21 więcej

Infosecurity24.pl o wakatach

"W porównaniu z listopadem 2020 roku liczba wakatów się zmniejszyła i zapewne będzie jeszcze mniejsza ponieważ w grudniu br. zostaną przyjęte do służby kolejne osoby" – podsumowuje wielkopolski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów. Choć, jak podkreślają związkowcy, zmiany nie są zn ..

2020.12.23 więcej

Sytuacja kadrowa Policji na dzień 1 grudnia 2020 roku

W załączniku zamieszczamy tabelę obrazującą stan zapełnienia etatów w rozbiciu na poszczególne jednostki. Poniżej komentarz Biura ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego. (...) W porównaniu z listopadem 2020 roku liczba wakatów się zmniejszyła i zapewne będzie jeszcze mniejsza pon ..

2020.12.21 więcej