Andrzej Szary dla Gazety Prawnej o sytuacji kadrowej w Policji

ilustracja

Według danych na dzień 31 grudnia 2019 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy, natomiast na koniec roku 2020′ brakuje 5410 funkcjonariuszy, jednak w porównaniu z listopadem 2020 roku, w którym liczba wakatów wynosiła 7 177 – liczba wakatów wyraźnie się zmniejszyła – informowaliśmy na naszej stronie niedawno.

O tym, czy ta tendencja ma szanse się utrzymać rozmawiała Paulina Szewioła z Gazety Prawnej z Andrzejem Szarym, wiceprzewodniczącym ZG NSZZ Policjantów a zapis tej rozmowy zawarła w artykule zatytułowanym: “Policja odbiła się kadrowo. Na razie”.

mł. insp. Andrzej Szary

– Przyczyną poprawy kadrowej w Policji jest sytuacja na rynku pracy. Młodzi ludzie w czasie kryzysu spowodowanego epidemią szukają stabilizacji. Niewiele osób może być obecnie pewnych utrzymania zatrudnienia a panuje przekonanie, że taką pewność daje zatrudnienie w sferze publicznej, np. w policji – wyjaśnia Andrzej Szary. – Wprowadzenie płatnych nadgodzin, korzystniejszy system emerytalny i pojawiające się co jakiś czas podwyżki – to także może przemawiać do kandydatów – dodaje.

Andrzej Szary zwraca też uwagę, że na zmniejszenie liczby wakatów swój wpływ miało także wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla najbardziej doświadczonych mundurowych, którzy zamiast odchodzić na emeryturę, zostają w służbie – ocenił. – Liczba osób, które zadeklarowały chęć odejścia z policji w poprzednim roku, zmalała po wejściu w życie tych zmian – dodał.
– O tym, czy mamy do czynienia z trwałą tendencją, przekonamy się po I kwartale 2021′, bo na początku roku zwykle odchodzi najwięcej funkcjonariuszy – informuje Andrzej Szary. – Odejście w tym okresie jest dla nich bowiem bardziej opłacalne, gdyż otrzymują jeszcze mundurówkę, część nagrody rocznej i mogą skorzystać z waloryzacji emerytury – wyjaśnia.

Źródło: Gazeta Prawna

 

 

źródło: https://www.gazetaprawna.pl/ 2021.01.21