30 mln zł z wakatów na nagrody motywacyjne dla policjantów!

ilustracja

Komendant Główny Policji w wyniku m. in. działań NSZZ Policjantów postanowił uruchomić w skali kraju 30 ml zł ze “środków wakatowych” na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy polskiej Policji.

W przeliczeniu na stan zatrudnienia w Policji, który na dzień 1 maja br. wynosi 97 927 osób, średnio na funkcjonariusza przypada kwota 306 zł, natomiast jeżeli chodzi o Garnizon Wielkopolski to jest to kwota 310 zł przy aktualnym zatrudnieniu 7948 funkcjonariuszy. Wysokość środków wakatowych jest znacznie wyższa, jednak jak pokazuje dotychczasowa wieloletnia praktyka środki te w zdecydowanej ich części w drugiej połowie roku są przeznaczane na tzw. wydatki rzeczowe, z czym NSZZ Policjantów od lat się nie zgadza i konsekwentnie wnosi o wprowadzenie zapisu ustawowego o zakazie przesuwania środków osobowych na wydatki rzeczowe. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Komendant Główny Policji w związku z planowanymi dużymi przyjęciami do służby w miesiącach: wrzesień, listopad oraz grudzień musi zabezpieczyć odpowiednie środki, co powoduje, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie musiał uruchomić niebawem dodatkowe środki finansowe, aby Policja mogła przetrwać do końca 2021 roku oraz aby nie było zatorów w zakresie wypłaty świadczeń należnych funkcjonariuszom. I jak widać już tak się dzieje, co potwierdza materiał zamieszczony na portalu internetowym InfoSecurity24 w dniu 28 maja br. (https://infosecurity24.pl/dodatkowe-prawie-300-mln-zlotych-trafi-do-policji-pieniadze-potrzebne-sa-min-na-wyplaty-swiadczen).

W ocenie Związku musi nastąpić urealnienie budżetu polskiej Policji co pozwoliło, by na prowadzenie sensownej i racjonalnej do potrzeb polityki kadrowej przez kierowników jednostek Policji, w tym szczególnie w zakresie awansów oraz podwyższania dodatków służbowych i funkcyjnych, które w przypadku dodatku służbowego są na poziomie kilkunastu procent w stosunku do uposażenia, a mygły by być nawet na poziomie 50% uposażenia w momencie odejścia ze służby po 25 latach.

W związku ze zbliżającym się Świętem Policji oczekujemy, że Pan Minister stanie na wysokości zadania i wesprze Komendanta Głównego Policji, tak aby w sposób odpowiedni do zaangażowania policjantek i policjantów w walce z pandemią koronawirusa oraz przestępczością wyróżnić ich za wzorową służbę, jak to już uczynił Minister Obrony Narodowej przyznając w miesiącu marcu nagrody dla żołnierzy na poziomie 3 tysięcy złotych (https://nszzp.pl/aktualnosci/nagrody-w-wysokosci-do-3-tysiecy-zlotych-otrzymali-zolnierze-ktorzy-pomagali-w-walce-z-epidemia-koronawirusa/ Warto w tym miejsu przypomnieć, że na etapie prac nad tzw. ustawą okołobudżetową na 2021 rok NSZZ Policjantów protestował przeciwko decyzji części Parlamentarzystów RP, którzy bezrefleksyjne zabrali fundusze motywacyjne m. in. Policji, co jest działaniem dyskryminującym i szkodliwym, gdyż pozbawiono przełożonych elementu motywacyjnego funkcjonariuszy do efektywniejszej służby

Nie sposób zapomnieć o praktyce dotychczas stosowanej, a polegającej na tym, że zdobycze NSZZ Policjantów np. w zakresie dodatków specjalnych dla funkcjonariuszy OPP i Kontrterrorystów oraz wzrost żenująco niskiej kwoty równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie funkcjonariusza odbywa się kosztem funkcjonariuszy (wakatów), bez dodatkowych środków budżetowych. NSZZ Policjantów nie akceptuje takiej polityki. Zapewne nie można tu winić Komendanta Głównego Policji, który miał dwa wyjścia, albo poprawa statusu materialnego podwładnych kosztem własnego budżetu albo czekanie na lepszy budżet, co w dobie pandemii wydaje się mało prawdopodobne, choć patrząc na przyjęty w dniu 27 maja br. przez Parlament RP Krajowy Plan Odbudowy ze środków EU (770 mld zł) nie jest to niemożliwe, ale potrzebna jest wola polityczna, a co za tym idzie przyjęcie jeszcze w tym roku Programu Rozwoju Służb zgodnie z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 roku Porozumieniem przez stronę związkową ze stroną rządową. Odwlekanie decyzji w tej sprawie powoduje w naszym środowisku frustrację i głosy namawiające Związek do bardziej zdecydowanych działań, szczególnie po ostatniej wypowiedzi Pana Premiera RP na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, gdzie Przewodniczący ZG NSZZ P otrzymał bardzo niepokojącą odpowiedź odnośnie nowej ustawy modernizacyjnej (https://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,8049,0.htm).

Porozumienie to nie tylko kawałek papieru, ale zobowiązanie Państwa wobec swoich funkcjonariuszy.

W załącznikach: WNIOSEK ZW NSZZ P DO KGP i ODPOWIEDŹ KGP

Biuro prasowe ZW NSZZ P województwa wielkopolskiego