Jest projekt rozporządzenia, czyli równoważnik po nowemu…

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dzisiaj Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia, norm wyżywienia oraz wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego w zamian za wyżywienie... Projekt ..

2020.09.11 więcej

Zmiana rozp. MSWiA w sprawie zakresu działania Ministra SWiA

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Projekt Rozporządzenia wynika z konieczności uzupełnienia wykazu organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Admini ..

2017.12.28 więcej