Zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym. Projekt rozporządzenia MSWiA w ocenie Andrzeja Szarego

ilustracja

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Wydanie tego rozporządzenia MSWiA uzasadnia koniecznością wprowadzenia zmian, które korzystnie wpłyną na przebieg i dynamikę prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz podyktowane jest potrzebą jego dostosowania do zmian w przepisach prawnych.

W porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami, w projektowanej regulacji zachodzą istotne zmiany, które ocenia między innymi Andrzej Szary w artykule Pauliny Szewioły w Gazecie Prawnej zatytułowanym: “Policjant nie musi wiedzieć za dużo”.

Andrzej Szary

Weryfikowana była ogólna wiedza kandydata na temat organów państwa, obowiązującego ustroju politycznego, ale też np. praw człowieka. Pytania prócz ustawy o Policji, dotyczyły m.in. znajomości konstytucji, ustawy Prawo o ruchu drogowym, o strażach gminnych, ochronie osób i mienia, regulaminu Sejmu czy też regulacji odnoszących się do funkcjonowania samorządu terytorialnego. To była wiedza ogólna i prawna, którą powinien posiadać każdy funkcjonariusz.

Po wejściu w życie nowych regulacji test będzie przeprowadzany z zakresu funkcjonowania Policji.

To, że ktoś jest policjantem i wie, jak funkcjonuje jego formacja nie oznacza, że nie musi orientować się w podstawowych mechanizmach funkcjonowania państwa – uważa Andrzej Szary. W jego ocenie takie zawężenie odbije się niekorzystnie na całej formacji.
– Szerszy wachlarz pytań umożliwia jednak lepszą weryfikację predyspozycji kandydata. Możemy w zestawieniu z testem psychologicznym wykluczyć np. osoby, które mają radykalne poglądy sprzeczne z prawami człowieka.

MSWiA chce otworzyć możliwość przyjmowania do policji większej ilości kandydatów, jednak w ocenie Andrzeja Szarego nie tędy droga. Problem w tym, że jak wskazuje Andrzej Szary, czas szkolenia podstawowego kandydata jest tak krótki, że może nie pozwolić na rozszerzenie materiału jeszcze o tę dodatkową tematykę..

 

Projekt rozporządzenia oraz uzasadnienie w załącznikach