“Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych”

30 lipca 2019' podczas 83. posiedzenia Senatu RP, odbędzie się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone między innymi rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk senacki nr 1241, druki se ..

2019.07.29 więcej

Sejm za pluralizmem w służbach mundurowych.

Jak można się było spodziewać, prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej, zakładający wprowadzenie pluralizmu związkowego został przez Sejm RP przegłosowany. Głosowało 422 posłów, za przyjęciem ustawy oddało swój głos 245 posł ..

2019.07.19 więcej

Pluralizm związkowy w mediach.

Na temat wczorajszego I czytania prezydenckiego projektu wprowadzającego pluralizm związkowy w mediach artykuły zamieściły: Gazeta Prawna - "Koniec monopolu związkowego w Policji",  Rzeczpospolita: "Związki u mundurowych tak, ale z ograniczeniami". Najpełniejszą relację zamieścił zaprzy ..

2019.07.17 więcej

Duda Dudzie oka nie wykole.

Wielką naiwnością wykazały się mundurowe związki zawodowe sądząc, że Pan Prezydent RP  podejmując inicjatywę ustawodawczą padł ofiarą „Solidarności”, zawierzając tej centrali, że temat pluralizmu przetoczył się przez Radę ..

2019.07.12 więcej

Pluralizm wprowadzany tylnymi drzwiami

„Prawo do wolności i zrzeszania się w związkach zawodowych jest zagwarantowane w Konstytucji” – przekonywał na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński. „Pluralizm związkowy to więcej demokracji” - stwierdził. Otóż, nie ma czegoś takiego, jak ..

2019.07.05 więcej

O pluralizmie związkowym na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

"Prawo do wolności i zrzeszania się w związkach zawodowych jest zagwarantowane w Konstytucji" - przekonywał w poniedziałek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. odnosząc się do projektu ustawy ws. pluralizmu związkowego w służbach mundurowych. "Pluralizm związkowy to więcej demokracji" - ..

2019.07.03 więcej