“Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych”

ilustracja

30 lipca 2019′ podczas 83. posiedzenia Senatu RP, odbędzie się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone między innymi rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk senacki nr 1241, druki sejmowe nr 3543, 3641 i 3641-A).

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu jest pozytywna (w załączniku) i w rubryce “uwagi szczegółowe” zawiera tylko jedno stwierdzenie:“Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych“, które to stwierdzenie w takim stopniu oddaje prawdziwy obraz sytuacji na polu legislacji tej ustawy, że zasługuje na miano prawniczego lapsusu roku.

W posiedzeniu weźmie udział Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, Wiceprzewodniczący Andrzej Szary oraz Sławomir Koniuszy.