Apolityczna petycja Rafała Jankowskiego

(...) Działając w imieniu własnym, jako policjant i związkowiec, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w interesie publicznym oraz z uwagi na dobro służby, na podstawie art.2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, wnoszę o podjęcie inicjatywy ustawodawcz ..

2021.01.25 więcej

Portal Prawo.pl komentuje oświadczenie NSZZ Policjantów.

W dłuższej perspektywie trzeba się liczyć z całkowitą dominacją związków będących partyjnymi przybudówkami i kompletną polityzacją służb mundurowych. A to już nie tylko problem samych funkcjonariuszy. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców naszego kraju - napisało w oświadcz ..

2019.07.13 więcej

Komisja ds. Petycji rozpatrzy 13 czerwca 2019′ petycję NSZZ Policjantów z 20 marca 2019′ oraz projekt dezyderatu w sprawie możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej.

Komisja ds. Petycji rozpatrzy na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019' (godz. 09:00) petycję NSZZ Policjantów w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas ..

2019.06.05 więcej

Kolejna petycja NSZZ Policjantów trafiła do sejmowej komisji.

Złożona przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w dniu 15 kwietnia 2019 r. do Kancelarii Sejmu Petycja została skierowana do sejmowej Komisji ds. Petycji. Policyjni związkowcy domagają się w niej respektowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego niekonstytucyjności przepisów obej ..

2019.05.22 więcej