Lublin: Komendant Wojewódzki Policji dziękuje związkowcom za współpracę i wsparcie w walce z pandemią.

ilustracja

W dniu dzisiejszym na ręce przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego Artura Garbacza wpłynęło pismo gratulacyjne, w którym Komendant Wojewódzki Policji insp. Artur Bielecki przesyła wyrazy uznania i podziękowania związkowcom, za bardzo dobrą współpracę, wsparcie i pomoc szczególnie w walce z pandemią COVID-19.

insp. Artur Bielecki

– Niezwykle mnie cieszy, że okazana pomoc nie jest jednorazowa lecz zaplanowana na szerszą skalę, tak aby zabezpieczyć i chronić policjantów i pracowników naszego garnizonu – pisze Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

– Dziękuję za zaangażowanie i okazaną pomoc w walce ze skutkami pandemii, pragnę podkreślić, że nasza współpraca wykracza daleko poza zapisy zawarte w Porozumieniu, dowodząc tym samym, że nasze priorytety w tej szczególnej dla nas sytuacji są tożsame – dodaje Komendant.

– Łącząc wyrazy szacunku, pozostaję z nadzieją na dalszą równie owocną współpracę – podsumowuje Komendant Artur Bielecki.

 

 

Pismo Komendanta Wojewódzkiego w załączniku.