Listy Gratulacyjne i Promesy dotarły do naszych Stypendystów!

Listy Gratulacyjne od Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, Prezesa Fundacji „Niebieska Dłoń”, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Wojewody Wielkopolskiego  dotarły do 64 dzieci policjantów - członków Związku z Wielkopolski. Na powyższy cel Zarzą ..

2020.11.18 więcej

MUNDUROWI LISTY PISZĄ…

Cieszę się, że tematy, które poruszam na blogu, są dla Was ważne. Wiem, że wśród czytelników znajdują się nie tylko kobiety (nie tylko partnerki mundurowych), ale też panowie (czynni w zawodzie lub nie). To dowód na to, że realizuje się właśnie jedno z moich wielkich marzeń – bl ..

2020.04.10 więcej