Listy Gratulacyjne i Promesy dotarły do naszych Stypendystów!

ilustracja

Listy Gratulacyjne od Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, Prezesa Fundacji „Niebieska Dłoń”, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Wojewody Wielkopolskiego  dotarły do 64 dzieci policjantów – członków Związku z Wielkopolski.

Na powyższy cel Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz Fundacja „Niebieska Dłoń” przeznaczyły środki finansowe w wysokości 32 tys. zł.