Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Policjantów zakończył obrady.

W dniach 28 - 29 marca 2019 r. w Jachrance pod Warszawą obradował Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Policjantów. Okres sprawozdawczy obejmował  połowę VII Kadencji, od 8 grudnia 2016' do 27 marca 2019'. Po wprowadzeniu Sztandaru NSZZ Policjantów i odśpiewaniu hymnu państwowego miało miejsce uro ..

2019.03.28 więcej