Policjanci nie muszą już się zrzucać na kebab

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podniosło stawki ekwiwalentu pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom policji i Straży Granicznej, którzy w okresie od listopada do końca marca pełnią służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Do tej pory prz ..

2020.01.08 więcej