POSIEDZENIE ZW FEDERACJI ZZ SM WOJ. LUBELSKIEGO

5 marca 2020 r. Przewodniczący ZW Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego Artur Garbacz zwołał posiedzenie Prezydium na którym obecni byli Przewodniczący poszczególnych formacji wraz z wiceprzewodniczącymi. Głównymi tematami posiedzenia była realizacja kolej ..

2020.03.06 więcej