Petycje i wyroki sądowe w sprawach emerytur mundurowych

W ubiegłym tygodniu wydarzyły się dwie sprawy, które mogą zainteresować funkcjonariuszy i żołnierzy oraz pracujących emerytów mundurowych. Po pierwsze, sejmowa Komisja ds. Petycji podjęła uchwalę o skierowaniu dezyderatu w sprawie art. 15 a w ustawach emerytalnych służb mundurowych do ..

2020.01.28 więcej