Dodatki motywacyjne także dla celników

W Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad wprowadzeniem programu motywacyjnego w Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (czekająca wciąż na publikację) przyznaje takie ..

2020.11.20 więcej